Хайпу буде багато в суботу! Тримайте вуха закритими, - політолог /news/view/hajpu-bude-bagato-v-subotu-trimajte-vuha-zakritimipolitolog
Народна програма Дмитра Шевчика: залучення інвестицій в Індустріальний Парк «Кривбас» /news/view/narodna-programa-dmitra-shevchika-zaluchennya-investitsij-v-industrialnij-park-krivbas
«Наркотики та алкоголізм можна перемогти через суспільне несприйняття та опір», - Дмитро Шевчик /news/view/narkotiki-ta-alkogolizm-mozhna-peremogti-cherez-suspilne-nesprijnyattya-ta-opirdmitro-shevchik
Хайпу буде багато в суботу! Тримайте вуха закритими, - політолог /news/view/hajpu-bude-bagato-v-subotu-trimajte-vuha-zakritimipolitolog
Народна програма Дмитра Шевчика: залучення інвестицій в Індустріальний Парк «Кривбас» /news/view/narodna-programa-dmitra-shevchika-zaluchennya-investitsij-v-industrialnij-park-krivbas
«Наркотики та алкоголізм можна перемогти через суспільне несприйняття та опір», - Дмитро Шевчик /news/view/narkotiki-ta-alkogolizm-mozhna-peremogti-cherez-suspilne-nesprijnyattya-ta-opirdmitro-shevchik
Турбота про людей старшого покоління та громадян пільгової категорії – у фокусі вирішення соціальних питань /news/view/turbota-pro-lyudej-starshogo-pokolinnya-ta-gromadyan-pilgovoi-kategoriiu-fokusi-virishennya-sotsialnih-pitan
Проєкти Народної програми Дмитра Шевчика: лінії швидкісного автобусу /news/view/proekti-narodnoi-programi-dmitra-shevchika-linii-shvidkisnogo-avtobusu
Проєкти Народної програми Дмитра Шевчика: інноваційний парк KR_Tech_City /news/view/proekti-narodnoi-programi-dmitra-shevchika-innovatsijnij-park-kr-tech-city
Кривий Ріг має стати безпечним і комфортним містом, - Дмитро Шевчик /news/view/krivij-rig-mae-stati-bezpechnim-i-komfortnim-mistomdmitro-shevchik
«Аудит діяльності колишньої влади, залучення спеціалістів до управління містом – мої перші кроки на посаді міського голови», - Д. Шевчик /news/view/audit-diyalnosti-kolishnoi-vladi-zaluchennya-spetsialistiv-do-upravlinnya-mistommoi-pershi-kroki-na-posadi-miskogo-golovid-shevchik
У Кривому Розі від "Євросолідарності" в мери йде технічний кандидат Вілкула, – Казанський /news/view/u-krivomu-rozi-vid-evrosolidarnosti-v-meri-jde-tehnichnij-kandidat-vilkulakazanskij
Проєкти Народної програми Дмитра Шевчика: масштабне озеленення та нові простори для рекреації /news/view/proekti-narodnoi-programi-dmitra-shevchika-masshtabne-ozelenennya-ta-novi-prostori-dlya-rekreatsii
Ми будемо шукати додаткові можливості, щоб зробити життя старшого покоління більш комфортним, - Дмитро Шевчик /news/view/mi-budemo-shukati-dodatkovi-mozhlivosti-shhob-zrobiti-zhittya-starshogo-pokolinnya-bilsh-komfortnimdmitro-shevchik
Систему міського транспорту необхідно оновлювати з урахуванням потреб громадян, - Дмитро Шевчик /news/view/sistemu-miskogo-transportu-neobhidno-onovlyuvati-z-urahuvannyam-potreb-gromadyandmitro-shevchik
Проєкти Народної програми Дмитра Шевчика: працевлаштування для талановитої молоді /news/view/proekti-narodnoi-programi-dmitra-shevchika-pratsevlashtuvannya-dlya-talanovitoi-molodi
В Кривом Роге на выборах мэра в ход идут нечестные технологии /news/view/v-krivom-roge-na-vyborah-me-ra-v-hod-idut-nechestnye-tehnologii
Проєкти Народної програми Дмитра Шевчика: Єдиний контактний центр реагування на звернення громадян /news/view/proekti-narodnoi-programi-dmitra-shevchika-edinij-kontaktnij-tsentr-reaguvannya-na-zvernennya-gromadyan
Мы сохраним и увеличим муниципальные выплаты для горожан, - Дмитрий Шевчик /news/view/my-sohranim-i-uvelichim-munitsipalnye-vyplaty-dlya-gorozhandmitrij-shevchik
Взаємодія міської влади з підприємцями – ключова складова розвитку економіки Кривого Рогу, - Дмитро Шевчик /news/view/vzaemodiya-miskoi-vladi-z-pidpriemtsyamiklyuchova-skladova-rozvitku-ekonomiki-krivogo-rogudmitro-shevchik
У Кривому Розі буде створено інтерактивний індустріальний музей і науково-освітній Експериментаріум, - Дмитро Шевчик /news/view/u-krivomu-rozi-bude-stvoreno-interaktivnij-industrialnij-muzej-i-naukovo-osvitnij-eksperimentariumdmitro-shevchik
Проєкти Народної програми Дмитра Шевчика: спорт для кожного /news/view/proekti-narodnoi-programi-dmitra-shevchika-sport-dlya-kozhnogo
Проєкти Народної програми Дмитра Шевчика: Міська програма розвитку підприємництва /news/view/proekti-narodnoi-programi-dmitra-shevchika-miska-programa-rozvitku-pidpriemnitstva
Проєкти Народної програми Дмитра Шевчика: створення культурного символу міста /news/view/proekti-narodnoi-programi-dmitra-shevchika-stvorennya-kulturnogo-simvolu-mista
Ребенка, которого сбили на «тысячке» месяц назад, выписали из больницы /news/view/rebenka-kotorogo-sbili-na-tysyachke-mesyats-nazad-vypisali-iz-bolnitsy
Передвиборча Програма Дмитра Шевчика: знизити тарифи і підвищити комфорт життя в будинках /news/view/peredviborcha-programa-dmitra-shevchika-zniziti-tarifi-i-pidvishhiti-komfort-zhittya-v-budinkah
Нові ідеї та свіжий погляд на управління: Народна програма Дмитра Шевчика відкриє молоді дорогу до міськради /news/view/novi-idei-ta-svizhij-poglyad-na-upravlinnya-narodna-programa-dmitra-shevchika-vidkrie-molodi-dorogu-do-miskradi