Першу українську конституцію прийняли 5 квітня 1710 року.


На зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року була прийнята перша українська конституція.


Повна назва документа - “Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою”.


Перша українська конституція була написана латиною та староукраїнською, складається з преамбули та 16 статей. Документ є пам’яткою української політико-філософської та правової думки. За оцінкою українських істориків, вітчизняна конституція є однією з перших європейських конституцій нового часу.