В Україні створили  Державну службу у справах дітей: чим вона займатиметься

Щоб ефективніше працювати у сфері захисту прав дітей, а також, щоб розмежувати функції реалізації та контролю, створили Державну служба у справах дітей.

Вона опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини та якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину.

Рішення про  створення Державної служби у справах дітей ухвалено Постановою Кабміну від 29 вересня 2023 р. N 1048.

Ця Служба як центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення - йдеться у Постанові Уряду.

Основними завданнями Служби є:

1) реалізація державної політики у сфері захисту прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, соціальної підтримки сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення;

2) забезпечення в межах повноважень, визначених законом, проведення моніторингу дотримання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами вимог законодавства у сфері захисту прав дітей;

3) координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім'ям з дітьми, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомним сім'ям, сім'ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновлювачам;

4) координація та методичне забезпечення в межах повноважень, визначених законом, діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб'єктів системи надання соціальних послуг, суб'єктів соціальної роботи та інших суб'єктів, що забезпечують надання соціальної підтримки сім'ям з дітьми, в тому числі з питань формування відповідального батьківства, навчання батьків навичкам, необхідним для всебічного розвитку та виховання дітей, розвитку сімейних форм виховання.

Читайте також: Канікули в умовах війни: коли будуть відпочивати школярі протягом навчального року

Визначено, що Служба для виконання визначених для неї завдань, зокрема:

1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, та в установленому порядку подає їх Міністру соціальної політики;

2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності органів опіки та піклування, служб у справах дітей щодо здійснення опіки та піклування, забезпечення прав та інтересів дітей;

3) координує діяльність органів виконавчої влади з питань захисту прав дитини, проводить експертизу проектів нормативно-правових актів щодо відповідності положенням Конвенції ООН про права дитини;

4) забезпечує в установленому порядку діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України, з питань реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей;

5) забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань, суб'єктів системи надання соціальних послуг з питань забезпечення прав та інтересів дітей, соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям з дітьми;

6) забезпечує безпосередню взаємодію із закордонними дипломатичними установами України та закордонними дипломатичними представництвами в Україні з питань забезпечення прав та найкращих інтересів дітей громадян України за кордоном;

7) проводить аналіз ефективності здійснення заходів із забезпечення найкращих інтересів дитини, моніторинг та оцінювання результатів дотримання та захисту прав дитини, реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей;

8) забезпечує виконання програм щодо поліпшення становища дітей, бере участь та ініціює розроблення та виконання програм щодо підтримки сімей з дітьми;

9) здійснює з питань, що належать до її компетенції, координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа;

10) здійснює методичне забезпечення діяльності щодо усиновлення дітей громадянами України та іноземцями, взяття дітей під опіку, піклування, влаштування дітей у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї патронатних вихователів, вилучення або вибуття дітей із сімейних форм виховання;

11) забезпечує провадження діяльності з питань усиновлення, ведення обліку (в тому числі централізованого) дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, а також обліку іноземців та громадян України, які проживають за межами України і бажають усиновити дітей, та дітей, усиновлених ними, надання іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, - кандидатам в усиновлювачі згоду на усиновлення дитини для подання до суду або відмову в усиновленні дитини;

12) забезпечує ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також дітей, влаштованих до сімей патронатних вихователів, закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей.

Раніше ми писали: Оксана Довга та Юлія Гладуш стали переможицями Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості».