В соцмережі виклали запис з метричної книги села Ріпки Роменського повіту, Полтавської губернії у 1845 році. В ній йдеться про те, що поміщик одружився на своїй кріпосній.

"Чоловік: "... уездного города Глухова коллежский регистратор Павел Иванов Швейкин, вторым браком, православного исповедания, 56 лет".

Дружина: "Вольно отпущенная им же самим коллежским регистратором Павлом Ивановым Швейкиным крестьянка Любовь Иванова дочь Шевченкова, первым браком, православного исповедания, 42 года"", - зазначено у книзі реєстрації.