Громадянська мережа ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА — це неурядова, позапартійна і фінансово незалежна всеукраїнська мережа громадських активістів. Ми об'єдналися з метою активізації громадської участі в політичному процесі, шляхом вироблення і впровадження моделей впливу громадян на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

Ми працюємо задля розвитку громадянського суспільства в Україні як фундаменту суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

Стратегічні цілі Громадянської мережі ОПОРА:

Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
Підтримка та розвиток суспільних груп і середовищ на рівні місцевих громад, їх об'єднання в загальноукраїнську мережу співпраці і комунікації.
Розробка та впровадження інноваційної системи навчання громадських активістів.
Пріоритетні напрямки діяльності Громадянської мережі ОПОРА:

Освітня політика - розробка та апробація механізмів комплексного громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО) в та вступною кампанією до вищих навчальних закладів, протягом всіх етапів процесу.
Житлово-комунальна політика - розробка та впровадження в Україні дієвої інституціолізованої моделі організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Виборчий процес - забезпечення комплексного довготермінового моніторингу та аналізу виборчого процесу і програмної діяльності політичних партій в Україні, спостереження під час виборів.
Форми та методи нашої роботи:

Захист прав та громадських інтересів (advocacy)
Моніторинг та громадський контроль (watch-dog activity)
Дослідження та аналіз політики
Громадянська освіта
Правоосвіта та правозахист громадян
Громадське медіа-лобіювання
Громадська журналістика
Акції прямої дії
Розвиток законодавства
Принципи:

децентралізація управління
цей принцип означає, що, поряд із реалізацією загальнонаціональних завдань Мережі, які обов’язкові до виконання, велика увага буде приділена реалізації локальних стратегій та локальних кампаній з урахуванням особливостей та потреб регіону, області чи сектора як таких, що сприятимуть реалізації завдань Громадянської Мережі та не суперечитимуть її загальнонаціональній стратегії
вільна комунікація
повідомлення, контакти, спільні акції між структурними одиницями мережі заохочуватимуться і вітатимуться, так як сприятимуть більшій інституціоналізації та мотивації структурних підрозділів мережі, а також підвищують її життєздатність та стійкість до зовнішніх інтервенцій
багатолідерність
даний принцип означає побудову структури «знизу», опираючись насамперед на громадянських активістів, що підвищує її стабільність, оновлюваність та розвиток. Відповідальність за окремі завдання та ділянки роботи локалізована на конкретних менеджерах, але на них також лежить відповідальність за підготовку адекватної заміни та періодичну ротацію керівного складу. Це суттєво збільшує мотиваційний елемент та зменшує негативні наслідки використання владних важелів окремими людьми. Стратегічні напрямні розвитку структурних підрозділів Мережі визначають локальні коордради, зменшуючи таким чином вплив проблемного «фактора вождя» в прийняті рішень і частки неоптимальних рішень
самоврядність
всі стратегічні рішення щодо діяльності мережі громадських активістів та центрів активності приймається з урахуванням точок зору територіальних представництв консолідованим органом на засадах демократичності, відкритого голосування або консенсусу
політична незаангажованість
діяльність Мережі заборонено використовувати у виборчій кампанії на користь кандидатів, партій або блоків
політична відкритість
мета та завдання, а також принципи, методи, засоби роботи Мережі є відкритою інформацією загальнодоступного характеру
фінансова відкритість
фінансування Мережі здійснюється відкрито і всі структурні підрозділи зобов’язані в кінці періодів (кінець проекту, року, кампанії тощо) оприлюднювати фінансову інформацію та звіт про діяльність
фінансова незалежність
будь-які фінансові донори не мають інших важелів впливу на стратегію чи тактику роботи Мережі, окрім дорадчого, з обов’язковим погодженням координаційним органом Мережі відповідного рівня
законність
діяльність Мережі здійснюється згідно чинного законодавства, Конституції та міжнародних норм
солідарність
всі учасники Мережі погоджуються діяти в рамках загальної стратегії Мережі та стратегій реалізації окремих проектів/кампаній, дотримуватися принципів діяльності, вимог щодо управління та структурної уніфікації, корпоративного стилю тощо.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думки авторів, якими вони діляться на сторінках «KRIVBASS.CITY»