З метою забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я у воєнний період Міністерством охорони здоров’я затверджено наказ № 407 від 04.03.2022 «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану».

Пунктом  Наказу встановлено, що на період дії воєнного стану на території України для забезпечення реєстрації народження дитини в органах ДРАЦС підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я проводиться надавачами медичної допомоги шляхом заповнення лікарем (за лікарською спеціальністю «акушерство і гінекологія», «неонатологія», «педіатрія», «терапія», «загальна практика — сімейна медицина») медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) після проведеного огляну жінки, яка народила дитину, та самої дитини, а також за умови наявності у первинно-обліковій медичній документації жінки, в тому числі в електронній системі охорони здоров’я, відомостей, що підтверджують факт вагітності такої жінки.

За відсутності можливості заповнення медичним працівником медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) медичний працівник зобов’язаний на кожен випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках без проставляння печатки, яка обов’язково повинна містити такі відомості: 

  • найменування надавача медичних послуг;
  • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) медичного працівника; 
  • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;
  • дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;
  • назву населеного пункту, в якому видана довідка;
  • місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);
  •  підпис медичного працівника;
  • дату видачі довідки. 

Один примірник такої довідки медичний працівник віддає жінці, яка народила дитину, а другий примірник передає на зберігання до відповідного надавача медичної допомоги.

Вищевказана довідка на період дії воєнного стану вважається документом, що підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до заповненого медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о). 

Після цього потрібно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС (незалежно від місця народження дитини та місця проживання батьків).

Починаючи з 12 травня, також відновлено роботу сервісу “єМалятко”.

Подати заявку на державну реєстрацію народження дитини в рамках “єМалятко” можна у відділі ДРАЦС. Підставами для цього є: медичний висновок про народження, медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), довідка довільної форми або ж заява, подати яку батьки можуть самостійно за допомогою вебпорталу на підставі МВН.