20 червня 2022 року Верховна рада України ратифікувала «Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами», відому як «Стамбульська конвенція»

Давайте розберемося, що ж таке "Стамбульська конвенція" та що передбачає ратифікація документа? 

Стамбульська конвенція – міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства. Конвенція охоплює низку заходів з запобігання та протидії насильству, захисту його жертв, переслідування та покарання кривдників.

Її цілі – зробити так, щоб жінки були захищені від усіх форм насильства та дискримінації, боротися за рівність між жінками й чоловіками, розробляти політику та заходи для захисту всіх жертв насильства й надання їм допомоги.

Основні положення Стамбульської конвенції:

  • захист жінок від усіх форм насильства й недопущення його, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
  • сприяння ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та заохочення дійсної рівності між жінками й чоловіками, зокрема шляхом надання жінкам самостійності;
  • розробка всеосяжних рамок, політики та заходів для захисту всіх жертв насильства щодо жінок і домашнього насильства та надання їм допомоги;
  • заохочення міжнародного співробітництва з метою ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
  • забезпечення підтримки й надання допомоги організаціям та правоохоронним органам в ефективному співробітництві для прийняття комплексного підходу до ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства.

Конвенція містить базові принципи, серед них:

  • кримінальне переслідування правопорушників;
  • захист постраждалих;
  • запобігання насильству;
  • скоординована політика влади щодо протидії насильству. 

Однією із причин ратифікації Стамбульської Конвенції для України, стала євроінтеграція. Адже Стамбульська конвенція – частина домовленостей з ЄС щодо надання Україні статусу кандидата. 

Стамбульська Конвенція є першою міжнародною угодою, яка визнає що чоловіки й жінки різняться не лише за статтю, але й гендером. «Гендер» у конвенції означає «соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок і чоловіків».

Релігійні громади та церква часто виступали з побоюваннями щодо того, що ратифікація Стамбульської конвенції зможе примусити внести у перелік статей, крім жіночої та чоловічої, ще одну.

Категоричним ставленням до Стамбульської конвенції, зокрема, була думка, щодо нав’язування документом гендерної ідеології, що не стосується захисту від домашнього насильства.

Не встановлює нові стандарти щодо гендерної ідентичності й сексуальної орієнтації, в тому числі щодо юридичного визнання одностатевих пар. 

Повний текст Стамбульської конвенції тутhttps://rm.coe.int/1680093d9e