Верховною Радою України було прийнято, а Президентом України підписано Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників" (законопроект № 5266).

Вказаним нормативно-правовим актом передбачається:

  • можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю, поширення дії положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі;
  • встановити обов'язок роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього, обов'язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання, обов'язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо заінтересованих у цьому суб'єктів;
  •  встановити строк дії умов колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи;
  •  привести норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі;
  •  встановити зобов'язання для роботодавців надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення профспілковому представнику;
  •  посилити відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення.

 Крім цього, у чинне законодавство включаються норми, зокрема щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування, а також надання права особам, що зазнали дискримінації звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.