У Криворізькому місцевому Центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли про таке поняття як мобінг та штрафи, які передбачені законом.

Мобінг (цькування) - це систематичні, тривалі, умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Формами психологічного та економічного тиску, зокрема, є: створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги); безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця); нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту; нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації; безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень); необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Вчинення мобінгу заборонено.

Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу, мають право звернутися із скаргою до Державної служби України з питань праці та/або до суду.

До того ж, 20 грудня Президент підписав Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці" від 01.12.2022 р. №2806-ІХ, який передбачає: накладення штрафу від 100 до 150 нмдг (1 700 до 2 550 грн); або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

За таке ж порушення, вчинене групою осіб, або повторний випадок цькування протягом року передбачено штраф від 200 до 300 нмдг (3400 до 5100 грн) або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Поради від спеціалістів, які докази можуть допомогти довести факт мобінгу. Це можуть бути: документи,  свідчення свідків, фото, відео тощо.

У разі наявності фактів мобінгу до письмової скарги, в якій говориться про факти мобінгу, варто додавати і докази, про які йшлось раніше.

Скарга до Державної служби України з питань праці (сканована копія) направляється в електронному вигляді на адресу [email protected] Письмове звернення направляється на поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14

  • Телефон для консультацій Держпраці - (044) 288 10 00
  • Сайт Державної служби України з питань праці https://dsp.gov.ua/
  • Сайт для отримання консультації з трудових питань https://pratsia.in.ua/

Нагадуємо, що отримати юридичну консультацію, допомогу в складанні скарг можна отримати у системі безоплатної правової допомоги за номером телефону 0-800-213-103