Фото з мережі інтернет

До Верховної Ради України на розгляд подано законопроєкт № 6323 від 18.11.2021 щодо припинення трудового договору в разі смерті та впровадження єдиного систематизованого регулювання відносин у сфері цивільного та трудового законодавства в частині виплат належних працівникові сум у разі його смерті. Про це повідомили на сайті KadrEX — кадровий експерт.

На сьогодні трудове законодавство має такі недоліки:

  • у КЗпП не передбачена така підстава для припинення трудового договору, як смерть працівника;
  • відсутня і така підстава припинення трудового договору, як смерть фізичної особи — підприємця (ФОП);
  • грошову компенсацію за невикористані дні щорічних і додаткових відпусток померлого родича можна отримати тільки в складі спадщини.

Запропонованим законопроєктом для усунення наведених вище недоліків передбачається:

  • статтю 36 КЗпП доповнити новим пунктом 10 про те, що підставами припинення трудового договору є, зокрема, і смерть працівника або власника — фізичної особи;
  • статтю 116 КЗпП доповнити частиною третьою, в якій передбачити, що в разі смерті працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, що не були ним одержані за життя, провадиться членам його сім'ї, а в разі їх відсутності — входять до складу спадщини;
  • у статті 83 КЗпП передбачити, що в разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи, яка не була ним одержана за життя, виплачується членам його сім'ї, а в разі їх відсутності — входять до складу спадщини. Аналогічну зміну пропонують внести і до статті 24 Закону України «Про відпустки».

Норми, які пропонують додати до КЗпП, спричинені положеннями ст. 1227 ЦКУ, якою передбачено: суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а в разі їх відсутності — входять до складу спадщини. Але слід врахувати, що в КЗпП немає і визначення того, кого вважати членами сім’ї з метою виконання норм цього Кодексу. Немає такого уточнення і в ст. 1227 ЦКУ.

Держпраці радить, що для отримання виплат померлого родич повинен:

  • написати заяву про виплату;
  • надати копії підтвердних документів, серед яких:
  • свідоцтво про смерть працівника або рішення суду;
  • документи, що підтверджують, що він був членом сім’ї померлого (копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження (про усиновлення)), копії документів, які підтверджують факт спільного проживання, загального побуту, взаємних прав і обов’язків, кровного споріднення).

Якщо законопроєкт буде ухвалено, то зазначені зміни наберуть чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.

Також читайте: З 10 грудня одноразові пакети у магазинах України мають бути платними