Усі студенти-чоловіки пройдуть базову загальновійськову підготовку: постанова уряду

Кабінет міністрів України затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських. Про це йдеться у Постанові Кабміну №734 від 21 червня 2024 року.

"Базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти", - йдеться в документі.

Від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які:

  • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • проходили військову службу;
  • мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності. У разі відсутності можливості утворення у закладі вищої освіти відповідного структурного підрозділу для проведення базової підготовки керівник такого закладу зобов’язаний організувати базову підготовку у закладах вищої освіти, в яких проводиться зазначена підготовка, в межах адміністративно-територіальної одиниці з укладенням відповідних договорів.

Читайте також: На початку червня в Україні набрали чинності чергові зміни в процесі рекрутингу до ЗСУ

Теоретична та практична підготовка

Базова підготовка включається до освітніх програм як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки в обсязі трьох кредитів ЄКТС, яка проводиться в цих закладах освіти, та практичної підготовки в обсязі семи кредитів ЄКТС, яка проводиться у вищих військових навчальних закладах.

Теоретична підготовка базової підготовки включається до навчальних планів закладів вищої освіти: для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти - на другому році навчання; для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра - на першому році навчання.

Практична підготовка базової підготовки проводиться після опанування теоретичної підготовки у поточному навчальному році строком до одного місяця протягом травня - жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.

Проходження практичної підготовки базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов’язковою умовою опанування відповідної освітньої програми (у тому числі бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти.

Практичну підготовку базової підготовки проходять здобувачі вищої освіти, які досягли 18-річного віку.

Раніше ми писали: Кабмін розширив коло осіб, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.